Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling hoop ik dat u dit eerst met mij wil bespreken. Komen we er samen niet uit, dan is mijn praktijk aangesloten bij stichting Zorggeschil (een onafhankelijke geschillencommissie die is gespecialiseerd in de complementaire zorg). Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html